Specimen Preparation System

نام دستگاه تست ضربه Specimen Preparation System
مدل دستگاه تست ضربه Specimen Preparation System
برند دستگاه تست ضربه Instron/Ceast

Specimen Preparation System

آماده سازی مناسب از نمونه یک فرآیند حیاتی برای کاراکتریزه کردن خصوصیات مواد دقیق است. آماده سازی مناسب از نمونه و همچنین اهمیت حیاتی کافی به نتایج آزمون نهایی با تولید نتایج قابل اعتماد در عملکرد محصول پایان تاثیر به سزایی دارد. این کار را می توان با چند روش آماده سازی نمونه که توسط ISO و ASTM طراحی شده است رعایت کرد. اینسترون (INSTRON) به ما طیف گسترده ای از دستگاه های برش ، فرز و ماشین آلات پانج برای آماده سازی نمونه از نازکترین مواد تا ضخیمترین آنها و همچنین از نرمترین به سختترین را ارائه می دهد. سیستم آماده سازی اسپیسمن (SPECIMEN) نمونه ای ازین دستگاه هاست که شرکت چست- اینسترون به ما ارائه داده است و شرکت آپلاید ساینس به دلیل قرارداد نمایندگی انحصاری که با این شرکت دارد تنها شرکتی است که توانایی عرضه آن در بازارهای ایران به صورت قانونی را دارد.

نشانی شرکت

شماره های تماس